• RecklessKid
 • loveveryone
 • beautyandthebeat
 • szapoklak
 • nickiminaj
 • MrsDarkness
 • anananana
 • butt-fuckk
 • deadly
 • Mousie
 • meowl
 • yukinon
 • bloodybastard
 • echoesfromonetoanother
 • psychodelik
 • a-little-piece-of-hell
 • irmavep
 • akisame
 • hungrylittledemon
 • artofbeing
 • DelilahSwitch
 • theRumor
 • trstnx
 • kasiakocimietka
 • enironyehey
 • Wrongway
 • rogerthat
 • lookup
 • papercut
 • nukot
 • ofikleidka
 • toskafkee
 • blondi
 • kostuchna
 • hellyeah
 • mademoiselle-peur
 • ItsPartyTime
 • deadmartian
 • hedahe
 • funghoul
 • littlescarydream
 • Pinezz
 • peculiar-cat
 • clashnik
 • unbreakable
 • omg-archy
 • inezka
 • zoozia
 • 3u3a
 • alittleprovocation
 • conven
 • thatsridicarus
 • mayrose
 • dreamsseller
 • killjill
 • wrajt
 • yumiko
 • unitedsoupsmusic
 • Nessoodle
 • siriusminerva
 • Mijime
 • lonelinessisthekey
 • zhawkie
 • mietapieprzona
 • pressincase
 • absolutelyfuckingnot
 • pyzarules
 • skonfundowane
 • misery000
 • fun-in-funeral
 • malinowykisiel
 • nowaczi
 • DarkDream
 • sleeper
 • irmelin
 • blue-chips
 • execute
 • bananchiquita
 • lost-lullaby
 • becausefuckyou
 • domilee
 • ciara
 • kanyewestt
 • rihannnna
 • Stenzer
 • juliaraekrae
 • swaag
 • angelsdemon
 • evanescence
 • bethgadar
 • takatambasienka
 • lonely-girl
 • sad-girl
 • Iriss
 • guyver
 • Mojasamotnosc
 • transwizja
 • krisanderias
 • coldhands
 • jnna
 • simonerik
 • nmg
 • colorfulvillain
 • justonebullet
 • Germanotta
 • shareouts
 • nysqui
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

5509 e2ff
Reposted fromkniepuder kniepuder viaHypothermia Hypothermia
8396 3909 500
Reposted fromzciach zciach viaBloodyYuki BloodyYuki
2013 a635 500
a classic
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viavolldost volldost
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viakudi kudi
0521 f635
Reposted fromGIFer GIFer viagket gket
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viataii taii
8485 36a1 500
Reposted frombromba bromba viaelusive elusive
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelusive elusive
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru vianishe1 nishe1
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted frompatronus patronus viaweruskowa weruskowa
6348 a311
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
7356 5d7e 500
po studiach chcę być doktorem Gerardem
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viatfu tfu

September 21 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl